Yeni Bir Projeyle Başlamak: git init Komutunu Anlamak

Geliştiricilerin projelerini yönetmeleri ve sürdürülebilir bir şekilde çalışmalarını sürdürebilmeleri için Git gibi versiyon kontrol sistemleri oldukça önemlidir. Ancak, bir projeye Git kullanmaya başlamak için adım adım nasıl ilerlenir? İşte bu sürecin ilk adımı: git init komutu.

1. git init Nedir?

git init komutu, bir dizini boş bir Git deposuna dönüştürmek için kullanılır. Bu, projenize Git’in güçlü özelliklerini eklemenin ilk adımıdır. Peki, bu komut ne yapar?

2. Yeni Bir Proje Başlatma: Adım Adım Rehber

 • Dizin Oluşturma: İlk olarak, projenizin bulunduğu dizine gidin ve terminal veya komut istemcisini açın.
cd /proje/dizinim

git init Komutunu Çalıştırma: Şimdi, aşağıdaki komutu kullanarak bu dizini bir Git deposu haline getirin:

git init

3. Artık Git Kullanmaya Hazırsınız!

Artık projeniz, Git tarafından izlenen bir depoya dönüştü. Bu, değişiklikleri takip etmek, geri almak ve işbirliği yapmak için olanak sağlar. İlk adımı başarıyla attınız!


Projenizi Kontrol Altında Tutun: git status Komutunu Anlamak

Proje geliştirme sürecinde, yapılan değişiklikleri takip etmek ve kontrol altında tutmak oldukça önemlidir. Git, bu ihtiyacı karşılamak için bir dizi komut sunar. Bu yazıda, projenizin durumunu anlamak için sıklıkla kullanılan git status komutunu ele alacağız.

1. git status Nedir?

git status, bir Git deposunun mevcut durumunu görmek için kullanılan temel bir komuttur. Bu komut, hangi dosyaların değiştirildiğini, hangilerinin izlendiğini veya izlenmediğini, hangi dosyaların “staging” alanında olduğunu ve daha fazlasını gösterir.

2. Nasıl Kullanılır?

 • Temel Kullanım: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve aşağıdaki komutu çalıştırın:
git status
 • Bu, projenizin mevcut durumuyla ilgili kısa bir özet sunar.
 • Değişiklikleri İnceleme: Hangi dosyaların değiştirildiğini ve bu değişikliklerin “staging” alanına eklenip eklenmediğini görmek için git status kullanın.

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • Değiştirilmiş Dosyalar: Eğer bir dosya değiştirildiyse, “modified” olarak işaretlenir.
 • Yeni Eklenmiş Dosyalar: Eğer yeni bir dosya eklediyseniz ve henüz “staging” alanına eklenmemişse, “untracked” olarak gösterilir.
 • Staging Alanındaki Dosyalar: “Staging” alanına eklenmiş dosyalar “Changes to be committed” başlığı altında görüntülenir.

Aşağıda ki örnekte “git status” komutu ile kırmızı olan dosyaların henüz yüklenmediğini görüyoruz.


Değişiklikleri Hazırla: git add Komutu ve Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde, yapılan değişiklikleri takip etmek ve bu değişiklikleri bir sonraki “commit” işlemi için hazırlamak önemlidir. Git, bu adımları basitleştirmek için git add komutunu sunar. Bu yazıda, bu komutun ne işe yaradığını ve nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

1. git add Nedir?

git add, Git deposundaki değişiklikleri “staging” alanına eklemek için kullanılan bir komuttur. Bu, bir dosyadaki değişiklikleri takip etmek ve bir sonraki “commit” işlemi için hazırlamak için kullanılır.

2. Temel Kullanım:

 • Tüm Değişiklikleri Ekleme: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve tüm değişiklikleri “staging” alanına eklemek için şu komutu kullanın:
git add .
 • Bu, tüm değişiklikleri ekler.
 • Belirli Bir Dosyayı Ekleme: Sadece belirli bir dosyadaki değişiklikleri “staging” alanına eklemek için:
git add <dosya_adı>

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • Eğer bir dosyadaki değişiklikleri “staging” alanına eklerseniz, bu dosya “Changes to be committed” başlığı altında görüntülenir.
 • git add . komutu ile tüm dosyaları “staging” alanına eklerseniz, bu dosyalar “Changes to be committed” başlığı altında listelenir.
 • Değişiklikleri Bölme: İlgili değişiklikleri bölerek ayrı ayrı “staging” alanına eklemek için git add -p komutunu kullanabilirsiniz.
 • İptal Etme: Ekleme işlemini geri almak için git reset komutunu kullanabilirsiniz.

Git Kullanıcı Bilgilerini Ayarlama: git config Komutunu Kullanma Kılavuzu

Proje geliştirme sürecinde, Git kullanıcı bilgilerini doğru bir şekilde ayarlamak, işbirliği ve izleme açısından önemlidir. Git, bu bilgileri saklamak ve paylaşmak için git config komutunu sunar. Bu yazıda, Git kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi ayarlamak için bu komutu nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

1. Git Kullanıcı Adı Ayarlama:

Git kullanıcı adınızı ayarlamak için aşağıdaki komutu kullanın:

git config --global user.name "Adınız"

Bu komut, projelerinizin commit geçmiğinde kullanılacak olan isminizi belirler.

2. Git E-posta Adresi Ayarlama:

E-posta adresinizi ayarlamak için şu komutu kullanın:

git config --global user.email "mail@domain.com"

Bu komut, commit geçmişinizde kullanılacak olan e-posta adresinizi belirler.

3. Ayarları Kontrol Etme:

Ayarlarınızın doğru bir şekilde yapılandırıldığını kontrol etmek için:

git config --global --get user.name
git config --global --get user.email

Bu komutlar, sırasıyla kullanıcı adınızı ve e-posta adresinizi gösterir.

 • Proje Bazlı Ayarlar: Eğer belirli bir proje için kullanıcı adı ve e-posta adresi ayarlamak istiyorsanız, --global yerine projenin dizininde çalıştırabilirsiniz.
 • Kullanıcı Bilgilerini Güncelleme: Kullanıcı adı veya e-posta adresinizi değiştirmek isterseniz, yukarıdaki komutları tekrar kullanabilirsiniz.

Değişiklikleri Kaydetme: git commit Komutu ve Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde, yapılan değişiklikleri resmileştirmek ve bir geçmiş oluşturmak önemlidir. Git, bu adımı gerçekleştirmek için git commit komutunu sunar. Bu yazıda, bu komutun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve bazı önemli detayları öğreneceğiz.

1. git commit Nedir?

git commit, yapılan değişiklikleri yerel depoya resmileştirmek için kullanılan bir komuttur. Bu komut, değişiklikleri bir “commit” olarak adlandırılan birimlere dönüştürür ve bunları projenizin geçmişine ekler.

2. Temel Kullanım:

 • Tüm Değişiklikleri Kaydetme: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve tüm değişiklikleri kaydetmek için şu komutu kullanın:
git commit -m "Yapılan değişikliklerin kısa açıklaması"
 • Bu komut, tüm değişiklikleri bir “commit” olarak kaydeder.
 • Belirli Dosyaları Belirterek Kaydetme: Sadece belirli dosyaları kaydetmek için:
git commit -m "Yapılan değişikliklerin açıklaması"

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • Commit işlemi başarılı olduğunda, bir özet mesajı ve isteğe bağlı olarak yapılan değişikliklerin detayları görüntülenir.
 • Düzenleme ve İptal Etme: Commit mesajını düzenlemek veya bir commit işlemini iptal etmek için git commit --amend komutunu kullanabilirsiniz.
 • Geçmişe Bakma: Geçmiş commit işlemlerini incelemek için git log komutunu kullanabilirsiniz.
 • git commit komutunu kullanarak yerel depoya yapılan değişiklikleri resmileştirdikten sonra, bu değişiklikleri paylaşmak için git push komutunu kullanabilirsiniz.
 • Her commit işlemine açıklama eklemek, projenin geçmişini anlamak ve izlemek için önemlidir.

git commit komutu, projenizin geçmişini düzenlemenin ve her değişikliği belgellemenin önemli bir adımıdır. Bu komutu düzenli olarak kullanmak, projenin gelişimini takip etmek ve sorunsuz bir işbirliği süreci oluşturmak için kritiktir.


Paralel Geliştirme Yolları: git branch Komutu ve Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde, farklı özellikleri veya düzeltmeleri aynı anda geliştirmek veya farklı sürümleri yönetmek isteyebilirsiniz. Git, bu ihtiyaca çözüm sunmak için git branch komutunu sunar. Bu yazıda, bu komutun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve paralel geliştirme yollarını nasıl yönetebileceğinizi öğreneceksiniz.

1. git branch Nedir?

git branch, Git deposunda farklı geliştirme yolları oluşturmak için kullanılan bir komuttur. Her bir “branch” (dal), kendi değişikliklerini izleyen, kendi geçmişe sahip olan ve ana geliştirme yolundan bağımsız olarak çalışabilen bir geliştirme çizgisini temsil eder.

2. Temel Kullanım:

 • Yeni Dal Oluşturma: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve yeni bir dal oluşturmak için şu komutu kullanın:
git branch

Dallar Arasında Geçiş Yapma: Oluşturulan dallar arasında geçiş yapmak için:

git checkout

veya daha modern Git sürümleri için:

git switch &lt;dal_adı>

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • git branch komutunu kullanarak, mevcut dalları ve hangi dalın aktif olduğunu görebilirsiniz.

4. İleri Düzey Kullanım:

 • Yeni Dal Oluşturup Aktif Olarak Geçiş Yapma: Yeni bir dal oluşturup aynı anda bu dala geçiş yapmak için:
git checkout -b

veya daha modern Git sürümleri için:

git switch -c <yeni_dal_adı>

Dalları Silme: Artık ihtiyacınız olmayan bir dalı silmek için:

git branch -d <dal_adı>

Uzak Depolarla Etkileşim: git remote Komutu ve Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde, işbirliği yaparken veya projenizi bir uzak depoya yüklerken, Git’in uzak depolarla etkileşim kurabilmeniz için bir dizi komutu bulunur. git remote komutu da bunlardan biridir. Bu yazıda, bu komutun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve uzak depolarla nasıl etkileşim kurulduğunu öğreneceksiniz.

1. git remote Nedir?

git remote, bir Git deposu ile ilişkilendirilmiş uzak depoları görüntülemek ve yönetmek için kullanılan bir komuttur. Bu, projenizi başka bir depoda paylaşırken veya başkalarının projenizi çekerken işe yarar.

2. Temel Kullanım:

 • Uzak Depoları Listeleme: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve şu komutu kullanarak mevcut uzak depoları listeleyin:
git remote

Uzak Depo Detaylarını Görüntüleme: Belirli bir uzak depo hakkında daha fazla bilgi almak için:

git remote show

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • git remote komutunu kullanarak, projenize bağlı olan uzak depoların kısa adlarını görüntüleyebilirsiniz.

4. İleri Düzey Kullanım:

 • Uzak Depo Eklemek: Yeni bir uzak depo eklemek için:
<code>git remote add &lt;uzak_depo_adı> &lt;uzak_depo_url></code>

Uzak Depo Silmek: Artık ihtiyacınız olmayan bir uzak depoyu kaldırmak için:

<code>git remote remove &lt;uzak_depo_adı></code>

Değişiklikleri Paylaşma: git push Komutu ve Kullanımı

Proje geliştirme sürecinde, yaptığınız değişiklikleri paylaşmak ve diğer geliştiricilerle işbirliği yapmak önemlidir. Git’in bu amaca yönelik bir komutu olan git push ile değişikliklerinizi uzak bir depoya gönderebilirsiniz. Bu yazıda, git push komutunun ne işe yaradığını, nasıl kullanıldığını ve bazı önemli detayları öğreneceksiniz.

1. git push Nedir?

git push, yerel depodaki değişiklikleri uzak bir depoya veya belirli bir uzak depo dalına göndermek için kullanılan bir Git komutudur. Bu, projenizi güncellemek ve diğer ekip üyeleriyle değişiklikleri paylaşmak için kullanılır.

2. Temel Kullanım:

 • Değişiklikleri Ana Dalda Paylaşma: Terminal veya komut istemcisinde projenizin bulunduğu dizine gidin ve şu komutu kullanarak yerel değişiklikleri uzak depoya gönderin:
git push origin <uzak_depo_dal_adı>
 • Bu komut, yerel depodaki belirli bir dalı, belirtilen uzak depoya gönderir.

3. Komut Çıktısının Anlamı:

 • git push komutunu kullandığınızda, Git sizden kullanıcı adı ve parolanızı girmenizi isteyebilir. Bu, güvenlik nedeniyle yapılır.

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 83 times, 1 visits today)