Paradigma geçerli bir örnek modeldir. Ana anlamı, bir bilim çevresine belli bir süre için, bir model...