Premack ilkesi cazip unsurları bir araya toplama yöntemidir. Adını Profesör Premack’ten alır. En basit deyimiyle yapmak...