Pandemi, gelişen teknoloji, yetkinlikler vb. aradığımız nitelikli personeli bulamadığımızdan yakınıyoruz değil mi? Peki ya elimizde tutmayı başaramadıklarımızın sebebi bizsek?

Yetenekli çalışanlar iyi yöneticilere ihtiyaç duyarlar. Yetenekli bir çalışan bir firmaya karizmatik liderleri, sunduğu olanakları, üstün eğitim programları vb. nedenlerle katılabilir, ancak o çalışanın firmada ne kadar kalacağına ve kaldığı sürece ne kadar verimli olacağına bağlı olduğu yöneticisi belirler.

Bunun yanında yetenekli elemanları cezbetmez, odaklamak ve elde tutmak için temel unsurları 12 soruda toplamışlar. Sorular şunlar;

1-İşte benden ne beklendiğini biliyor muyum?
2- İşyerinde, her gün yapabileceklerimiz en iyisini gerçekleştirebileceğim olanaklara sahip miyim?
3- Geçtiğimiz yedi gün içinde, işimi iyi yaptığım için takdir ya da övgü aldım mı?
4-Yöneticim veya işten herhangi biri, benimle bir birey olarak ilgileniyor gibi gözüküyor mu?
5-İşyerinde gelişimime destek veren biri var mı?
6-İşyerinde görüşlerime değer veriliyor mu?
7-Şirketimin misyonu/amacı, bana işimin önemli olduğunu hissettiriyor mu?
8-Çalışma arkadaşlarım kendilerini yüksek kalitede iş çıkarmaya adamışlar mı?
9-İşyerinde iyi arkadaşım var mı?
10-Son altı ay içinde, işyerinden biri gösterdiğim gelişim hakkında benimle konuştu mu?
11-Geçtiğimiz yıl işyerinde yeni şeyler öğrenme ve gelişme fırsatı buldum mu?
12-İşimi doğru yapmam için gereken ekipman ve malzemelere sahip miyim?

Çalışanların bu on iki sorunun on ikisine de olumlu cevap verdikleri bir iş ortamı yaratılabilir se bu işyeri mükemmel bir işyeri olarak tasvir ediliyor.

Pek çok kişi “İşine bağlı elemanları aynı işyerinde daha uzun süre kalır” genellemesine katılır. Ancak yapılan araştırmalar çalışan görüşüyle çalışanları elde tutma arasında ki bağın daha zayıf ve genellemenin ön gördüğünden daha özel olduğunu gösteriyor.

Bir liderin şirketi/kurumu daha iyiye götürmek için yapabileceği en iyi şey öncelikle tüm yöneticileri çalışanlarının bu on iki soruya verdikleri yanıtlardan sorumlu tutmaktır.

Bunu yapmıyor ve çalışanlarınızı kaybediyorsanız öncelikle yöneticilerine bakmalısınız.

Bu arada bitirmeden, bazen çalışanlarınızın fiziken gitmeside önemli değil, belki siz farkında değilsiniz ama zihnende çoktan gitmiş olabilirler.

Kitap Alıntı: Önce Bütün Kuralları Yıkın!

Derleyen Yazar: Percilia Blanz

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 129 times, 1 visits today)