list() fonksiyonu Değişkenlere bir dizi gibi atama yapar. list() fonksiyonunun işlerimizi nasıl kolaylaştırdığını önce uzun yoldan bir örnek yaparak gösterelim ve daha sonrada aynı işlemi list() fonksiyonu kısa yoldan atama işlemlerini yaparak görelim.

Aşağıda $date değişkenine mevcut tarih ve zaman bilgisini aldık. Daha sonrada explode() fonksiyonu ile tarih ve zaman bilgisini aralarında ki boşluktan yararlanarak ayırdık. explode() fonksiyonu ayrıştırmadan sonra $newDate değişkenine dizi olarak aktarım sağladı ve bizde dizi indislerinden yararlanarak ekrana tarih bilgisini yazdırdık.

<?php 
echo $date=date("Y-m-d H:i:s");
echo "<br/>";
$newDate=explode(' ', $date);
print_r($newDate);
echo "<br/>";
echo $newDate[0];

Aynı işlemi şimdi list() fonksiyonunu kullanarak sağlayalım.

list($tarih,$saat)=explode(' ', $date);
echo $tarih." ".$saat;

list() fonksiyonunu kullanarak işlemlerin kısaldığını ve dizi indislerinden kurtularak direkt olarak değişkenlere aktarım yapabildiğimizi görebilirsiniz.

Ayrıca illa bir parçalama işlemi sonucunda oluşan bir diziye muhtaç değiliz. Normal bir dizi elemanlarını list() fonksiyonu ile direkt olarak değişkenlere atayabiliriz.

$data=['PHP','JS','Bootstrap'];
print_r($data);
list($php,$js,$bootstrap)=$data;
echo "<br/>";
echo $bootstrap;

Üç örneği de test ederek list() fonksiyonunun kullanımını anlamlandırabilirsiniz.

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 286 times, 1 visits today)