AWS Elastic Beanstalk üzerinde bir uygulama ortamı ayağa kaldırdığınızda bu hatayı alıyorsanız çözüme şu şekilde ulaşabilirsiniz.

Daha önce Elastic Beanstalk, adlı varsayılan bir EC2 bulut sunucusu profili oluşturmak için kullanılıyordu aws-elasticbeanstalk-ec2-rolebir AWS hesabının ilk kez bir ortam oluşturması. Bu örnek profili, varsayılan yönetilen ilkeleri içeriyordu. Ancak son AWS güvenlik yönergeleri, bir AWS hizmetinin diğer AWS hizmetlerine (bu durumda EC2) güven politikalarına sahip roller oluşturmasına otomatik olarak izin vermemektedir. Bu güvenlik yönergeleri nedeniyle Elastic Beanstalk artık bir varsayılan oluşturmamaktadır. aws-elasticbeanstalk-ec2-roleörnek profili.

Dolayısıyla, AWS hesabınızda EC2 bulut sunucusu profili yoksa IAM hizmetini kullanarak bir tane oluşturmanız gerekir. Daha sonra EC2 bulut sunucusu profilini oluşturduğunuz yeni ortamlara atayabilirsiniz.

IAM Konsolunu açın → Konsolun gezinme bölmesinde, Roller’i seçin ve ardından rol oluşturun → Güvenilir varlık türü altında, AWS hizmetini seçin → Kullanım durumu altında EC2’yi seçin → Sonrakini Seç → Ekle- AWSElasticBeanstalkWebTier , AWSElasticBeanstalkWorkerTier , AWSElasticBeanstalkMulticontainerDockerSonrakini Seç → Enter rol için bir isim – aws-elasticbeanstalk-ec2-role→ Rol oluştur’u seçin.

Zaten bir örnek profiliniz varsa aşağıda gerekli politikalara sahip olduğunuzdan emin olun. Bir ortamın varsayılan kullanım örneklerini karşılamak için bu politikaların EC2 bulut sunucusu profili rolüne eklenmesi gerekir:-

Rol ismi : aws-elasticbeanstalk-ec2-role

Ekli izin politikaları: –

 • AWSElasticBeanstalkWebTier
 • AWSElasticBeanstalkWorkerTier
 • AWSElasticBeanstalkMulticontainerDocker

EC2 için güven ilişkisi politikası:-

{
 "Version": "2008-10-17",
 "Statement": [
  {
   "Effect": "Allow",
   "Principal": {
    "Service": "ec2.amazonaws.com"
   },
   "Action": "sts:AssumeRole"
  }
 ]
}

Kaynak

https://stackoverflow.com/questions/30790666/error-with-not-existing-instance-profile-while-trying-to-get-a-django-project-ru/76620598#76620598

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 11 times, 1 visits today)