Django içindeki bir proje, bir veya daha fazla uygulama içerebilir. Her uygulama, belirli bir işlevselliği gerçekleştiren ve genellikle bağımsız olarak geliştirilebilen bir bileşeni temsil eder. Örneğin, bir blog uygulaması bir proje içinde bir uygulama olabilir.

Aşağıdaki komutu kullanarak yeni bir Django uygulaması oluşturun. Örneğin, bir blog uygulaması oluşturalım ve ona “blog” adını verelim:

python manage.py startapp blog
  1. Bu komut, blog adında bir uygulama klasörü oluşturacak ve içine Django uygulama dosyalarını ekleyecektir.

  1. Uygulamayı Ayarlara Eklemek: Oluşturduğunuz uygulamayı projenizin ayar dosyasına ekleyin. mysite/settings.py dosyasını açın ve INSTALLED_APPS listesine yeni uygulamanızı ekleyin:
INSTALLED_APPS = [
    # ... diğer uygulamalar
    'blog',
]

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 37 times, 1 visits today)