Giriş

Amazon Web Services’in (AWS) hizmetlerinden biri olan AWS Elastic Beanstalk, web uygulamalarını kolayca ve hızlı bir şekilde dağıtabilmenizi sağlayan bir hizmettir. Bu makalede, Python tabanlı bir web framework olan Django kullanarak geliştirdiğiniz bir uygulamayı AWS Beanstalk üzerinde nasıl yayına alacağınızı öğreneceksiniz.

Adım 1: AWS Hesabı Oluşturma ve Giriş Yapma

AWS hizmetlerini kullanabilmek için AWS resmi web sitesinden bir hesap oluşturun ve giriş yapın.

Python sanal ortamı kurun ve Django’yu yükleyin

Sanal ortam oluşturun virtualenv ve bunu Django’yu ve bağımlılıklarını yüklemek için kullanın. Sanal bir ortam kullanarak uygulamanızın tam olarak hangi paketlere ihtiyaç duyduğunu öğrenebilir, böylece gerekli paketlerin uygulamanızı çalıştıran Amazon EC2 bulut sunucularına yüklenmesini sağlayabilirsiniz.Aşağıdaki adımlarda Unix tabanlı sistemler ve Windows için girmeniz gereken komutlar ayrı sekmelerde gösterilmektedir.

Unix tabanlı sistemler

<code>~$ virtualenv ~/eb-virt</code>

Windows tabanlı sistemler

<code>~$ virtualenv ~/eb-virt</code>

Sanal ortamı etkinleştirin

Unix tabanlı sistemler

~$ <code>source ~/&lt;sanal_ortam_klasör_ismi/bin/activate</code>

Windows tabanlı sistemler

.\ <code>&lt;sanal_ortam_klasör_ismi></code> \Scripts\activate

Django yükleyin

Windows ve Unix Sistemlere göre python yada python3 ile başlatın.

python3 pip install django==4.2.8

Sanal ortam yüklü paketleri görüntüleyin

pip freeze

Django projesini oluşturun

“myapps” benim verdiğim özel proje ismi

<strong>django-admin startproject myapss</strong>

Django projesini çalıştırın test edin

cd myapps
python3 manage.py runserver

Django uygulamanızı Elastic Beanstalk için yapılandırın

Sanal ortamınız aktif haldeyken yapılandırmaya devam edelim.

<myapps> proje klasörünüzde işlemleri uygulayın

~/ myapps $ pip freeze > requirements.txt
mkdir .ebextensions

.ebextensions klasörünün içerisinde “django-config” dosyası ekleyerek içeriğini şu şekilde düzenleyin. Aşağıda ki konfigurasyonda yer alan “myapps” django proje ismimiz.

option_settings: 
aws:elasticbeanstalk:container:python: 
WSGIPath: myapps.wsgi:application

Tüm işlemler tamamlandı. Şimdi gizli dosyalarıda klasör yapınızda aktif hale getirerek bir zip dosyası oluşturun.

Bu zip dosyasını Amazon Elastic Beanstalk için DEPLOY dosyası olarak kullanabilirsiniz.

Ücretsiz kurs ister misin kaydol!(Visited 19 times, 1 visits today)